Chính sách nhân sự

LG 이노텍은 사람을 가장 중요하게 생각합니다.

Đào tạo nhân viên mới

LG Innotek giúp nhân viên thực tập hiểu biết rõ hơn về công ty và phát triển cảm giác thuộc về nhau thông qua khóa đào tạo giới thiệu, để sau này họ có thể trở thành nhân viên thực sự của LG Innotek.
Bên cạnh hoạt động này, nhân viên mới được đào tạo trong giai đoạn một năm để họ có thể thích nghi với môi trường làm việc và đạt được sự phát triển nhanh nhất có thể.

신임 조직 책임자 교육
신임 조직 책임자 교육
팀장 LDC
신임원교육
R&D Leadership Pipleline
맞춤형 리더쉽 개발제안
Đào tạo nhân viên mới LG Innotek giúp nhân viên thực tập hiểu biết rõ hơn về công ty và phát triển cảm giác thuộc về nhau thông qua khóa đào tạo giới thiệu, để sau này họ có thể trở thành nhân viên thực sự của LG Innotek. Bên cạnh hoạt động này, nhân viên mới được đào tạo trong giai đoạn một năm để họ có thể thích nghi với môi trường làm việc và đạt được sự phát triển nhanh nhất có thể.
Khóa học giới thiệu Phát triển sự hiểu biết về 'LG Way', văn hóa công ty và kinh doanh cũng như triết lý quản lý và ý thức trong vai trò là một nhân viên.
Trải nghiệm thực tế Hiểu biết về cơ sở sản xuất và bộ phận kinh doanh.
Cố vấn Chương trình Cố vấn dành cho nhân viên mới nhằm thích nghi với môi trường làm việc nhanh hơn và dễ dàng hơn.
Nâng cấp kỹ năng thông minh Học hỏi các kỹ năng làm việc hiệu quả có thể áp dụng ngay lập tức vào công việc hiện tại.
Bước nhảy vọt dành cho nhân viên mới Trở thành nhân viên thực sự của LG Innotek và có thể đảm đương vai trò dẫn dắt và mang lại thành quả thông qua việc nhìn lại hoạt động trong năm qua.

Đào tạo năng lực làm việc chung / Đào tạo nghề chuyên nghiệp

Thành viên LG Innotek đặt mục tiêu trở thành những chuyên gia giỏi nhất thế giới trong lĩnh vực.
Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã phát triển và vận hành công tác đào tạo năng lực chung và đào tạo việc làm chuyên nghiệp cho nhân viên để cải thiện các kỹ năng giải quyết vấn đề cần thiết trong tất cả các nhiệm vụ.

Khả năng lãnh đạo

Triết lý lãnh đạo của LG Innotek là củng cố các ưu điểm của nhân viên, chứ không phải sửa chữa các khuyết điểm.
Để hỗ trợ cho triết lý này, chúng tôi cung cấp một chương trình nhằm giúp nhân viên tìm ra giải pháp nâng cao kỹ năng lãnh đạo của chính mình.

Đào tạo cho trưởng nhóm mới Định hướng cho vai trò lãnh đạo của các trưởng nhóm mới và giúp họ nhận ra vai trò của mình.
Trưởng nhóm LDC Cung cấp một giải pháp về vai trò lãnh đạo thực tế cho các trưởng nhóm để họ có thể đảm đương vai trò là một nhà lãnh đạo có năng lực.
Đào tạo giám đốc mới Giúp các giám đốc mới hiểu rõ hơn về vai trò, doanh nghiệp và đội ngũ của mình.
Đề xuất phát triển công tác lãnh đạo tùy chỉnh Cung cấp ý kiến phản hồi tùy chỉnh cho các nhà lãnh đạo xem xét tình hình cá nhân của họ

Chương trình tài năng nòng cốt

LG Innotek xác định những cá nhân tài năng tiềm năng và đào tạo họ thông qua chương trình đào tạo có hệ thống.

Ứng viên lãnh đạo kinh doanh
(Ứng viên cho lãnh đạo kinh doanh dự bị, ứng viên ban lãnh đạo)
Luân chuyển công việc
Huấn luyện ban lãnh đạo
Chuyên gia nghiệp vụ
(HPI trẻ, HPI lãnh đạo)
Mục tiêu thử thách
Cơ hội giáo dục

Chế độ dành cho nhân viên chuyên môn/nghiên cứu viên

Tầm nhìn của LG Innotek khuyến khích nhân viên trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực nghiên cứu và kỹ thuật mà không phải phụ trách một nhóm.