Chính sách nhân sự

LG 이노텍은 사람을 가장 중요하게 생각합니다.

Chức vụ

LG Innotek xây dựng hệ thống cấp bậc từ nhân viên đến cấp quản lý để các thành viên có thể phát huy tối đa năng lực của mình.

사원·연구원
과장·선임연구원
부장·수석연구원

Bố trí công việc

Công ty hỗ trợ bố trí công việc theo nguyện vọng của các nhân viên từ khi bắt đầu vào công ty để cá nhân có thể làm việc mình muốn làm.

Tư vấn sắp xếp công việc
Nhân viên mới tuyển dụng tham gia vào một buổi tư vấn sắp xếp công việc để xác định nơi họ nên làm việc. ((Trong buổi tư vấn, nhân viên mới tuyển,
dụng tìm hiểu về các đặc điểm, nhiệm vụ chính và vai trò dự kiến của các công việc khác nhau.)
Huấn luyện chăm sóc
Nhân viên được các trưởng nhóm của mình huấn luyệnvà phỏng vấn hàng năm để họ có thể được đào tạo trong các lĩnh vực và cho các vị trí họ mong muốn. .
Đăng tuyển công việc
Nhân viên có thể ứng tuyển vào các vị trí vị trí ở nước ngoài, dự án mới, v.v.)
trong hệ thống đăng tuyển công việc.

Đánh giá

Năng lực và thành quả công việc của nhân viên ở vai trò của họ được đánh giá công bằng, và kết quả đánh giá được sử dụng để xác định nhu cầu đào tạo và chế độ đãi ngộ cho nhân viên.

Đánh giá
(Năng lực và thành quả)
Đào tạo
Đãi ngộ

Thưởng

Công ty vận hành hệ thống thưởng theo thành quả công việc để thúc đẩy động lực của nhân viên.

Thu nhập cố định
Lương cơ bản hàng năm
Hệ thống lương hàng năm (Lương và thưởng cố định được trả hàng tháng, còn thưởng ngày lễ được trả vào dịp tết âm lịch và lễ trung thu của Hàn Quốc)
Thu nhập linh hoạt
Sáng kiến dựa trên hiệu suất
Chi trả phân theo cấp bậc đánh giá của cá nhân tương quan với "thành quả của cá nhân" và "Lợi nhuận kinh doanh của công ty"
Thưởng khuyến khích không thường xuyên
Nhân viên nhận được tiền thưởng mỗi khi họ đạt được thành quả công việc xuất sắc
Thưởng dựa trên thành quả kinh doanh
Chi trả dựa trên thành quả kinh doanh của công ty (Chia sẻ lợi nhuận)