Quy trình tuyển dụng

LG 이노텍은 여러분의 가능성을 믿습니다.

Nhân viên kinh nghiệm

LG Innotek tuyển dụng nhân viên tài năng thông qua các kênh tuyển dụng khác nhau.

01Sàng lọc hồ sơ
Ứng viên được lựa chọn dựa trên tài liệu họ cung cấp, bao gồm đơn xin việc và thư xin việc.
02Kiểm tra năng lực
Tính đồng nhất của mỗi ứng viên được đánh giá thông qua Bài kiểm tra phù hợp với LG Way.
03Phỏng vấn
Các ứng viên được đánh giá một cách toàn diện thông qua các cuộc phỏng vấn khác nhau, bao gồm phỏng vấn kỹ năng làm việc và phỏng vấn tính cách.
04Kiểm tra sức khoẻ đầu vào
Các ứng viên được kiểm tra sức khoẻ đầu vào tại cơ sở y tế do LG chỉ định.
05Đỗ vòng cuối
Nhân viên mới được đào tạo và tham gia vào một buổi tư vấn sắp xếp việc làm trước khi được gửi đến các bộ phận cuối cùng của họ.