Quản lý an toàn và môi trường

모든 경영활동에서 친환경 경영을 실천합니다.

LG Innotek đặt cuộc sống hạnh phúc của con người và bảo vệ môi trường lên hàng đầu trong các hoạt động quản lý và phát triển công nghệ, đã liên tục thực hiện quản lý xanh và nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu dựa trên tư duy thân thiện với môi trường. Ngoài ra, LG Innotek đã nỗ lực để đạt được tầm nhìn EESH thông qua các hoạt động cải tiến khác nhau như giảm tiêu thụ năng lượng và phát thải carbon và cải thiện điều kiện công đoạn sản xuất.

Trong thế kỷ 21, việc phát triển các giải pháp về năng lượng, biến đổi khí hậu, môi trường, an toàn và y tế đã trở thành một yếu tố quan trọng quyết định khả năng cạnh tranh của công ty. Để đáp ứng mô hình mới này, LG Innotek đã thành lập một bộ phận đảm trách môi trường xanh từ năm 1990 và tiếp tục các hoạt động của mình. Ngoài ra, chúng tôi đã tham gia "Tuyên bố sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường ngành công nghiệp điện tử" bắt đầu từ năm 2004, tuyên bố và tham gia tích cực vào việc sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường với tư cách là công ty sản xuất linh kiện. Từ năm 2010, chúng tôi đã tổ chức Hội nghị EESH toàn cầu để nâng cao tiêu chuẩn EESH tại các cơ sở kinh doanh trong và ngoài nước như một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm hiện thực hóa quản lý xanh trên quy mô toàn cầu. Nhờ những nỗ lực như vậy, LG Innotek đã đạt được các chứng nhận về an toàn môi trường và đã được chính phủ Hàn Quốc chứng nhận là doanh nghiệp xanh.
* Được chỉ định là doanh nghiệp xanh: Nhà máy Gumi 1A / 1

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trở thành công ty số 1 toàn cầu về EESH trong ngành công nghiệp vật liệu và linh kiện

Sứ mệnh

Tạo ra một nơi làm việc an toàn không có thảm họa và tai nạn. Tạo ra một nơi làm việc xanh theo đuổi sự thân thiện với môi trường và hiệu quả cao .

Vai trò

Năng lượng

Đảm bảo cung cấp UT ổn định

Tiết giảm chi phí năng lượng

Áp dụng các công nghệ mới

Môi trường

Tuân thủ pháp luật

Giảm thiểu sức ép lên môi trường

Giảm phát thải khí nhà kính

An toàn

Quản lý phòng ngừa tai nạn

Nâng cao năng lực đối ứng khẩn cấp

Tổ chức tập huấn và đào tạo phù hợp

Sức khỏe

Cải thiện môi trường làm việc

Chăm sóc sức khỏe cho nhân viên

Chính sách về an toàn, y tế, môi trường và năng lượng

Nhân viên tại LG Innotek nỗ lực khuyến khích sự phát triển bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống dựa trên hệ thống quản lý an toàn, y tế, môi trường và năng lượng.

01. Chúng tôi lấy sự an toàn, sức khỏe, môi trường và năng lượng làm yếu tố cơ bản trong việc đưa ra quyết định liên quan đến quản lý.
02. Chúng tôi tuân thủ các công ước quốc tế, luật pháp quốc gia và các yêu cầu của khách hàng, đồng thời liên tục cải thiện tiêu chuẩn quản lý an toàn, sức khỏe, môi trường và năng lượng.
03. Chúng tôi công khai các chính sách của mình về an toàn, sức khỏe, môi trường và năng lượng, kết quả từ các chính sách này thông qua các phương tiện truyền thông trong và ngoài công ty, và cố gắng cải thiện hiệu suất một cách có hệ thống và liên tục.
04. Toàn bộ cán bộ công nhân viên đang nỗ lực để loại bỏ các yếu tố rủi ro, ngăn ngừa tai nạn và bệnh tật, tăng cường sức khỏe cá nhân, giảm chất thải và nâng cao hiệu quả tài nguyên và năng lượng trong tất cả các hoạt động quản lý.
05. Chúng tôi thiết kế các sản phẩm trên cơ sở có cân nhắc đến an toàn, sức khỏe, môi trường và năng lượng, và cũng tính đến các yếu tố này trong các hoạt động mua hàng.
06. Chúng tôi tiên phong trong các hoạt động cải tiến liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường và năng lượng tại địa phương bằng cách mở rộng sự hiểu biết và trao đổi tích cực với cộng đồng địa phương.

Ngày 17 tháng 1 năm 2019 Phó chủ tịch và Tổng Giám đốc Điều hành LG Innotek


Cheol-Dong Jeong