Quản lý an toàn và môi trường

개발/생산하는 전 제품에 대해 환경 유해물질을 관리합니다.

LG Innotek đang quy định việc sử dụng thông qua kiểm chứng nội bộ từ giai đoạn phát triển đến sản xuất hàng loạt để đảm bảo rằng các chất bị hạn chế không được sử dụng trong quá trình sản xuất sản phẩm của mình tuân theo các quy định quốc tế (RoHS, ELV, REACH, v.v.) và chính sách về môi trường của khách hàng. Các vật liệu bị hạn chế tùy thuộc vào phạm vi được phân loại thành Cấp A (chất bị cấm sử dụng) và Cấp B (vật liệu cần kiểm soát) và LG Innotek đang quản lý tất cả các nhà cung cấp bằng cách thực hiện chứng nhận Chương trình Xanh để ngăn chặn việc sử dụng các vật liệu bị hạn chế trong các sản phẩm, linh kiện và bao bì.

Các chất độc hại

Level A-Ⅰ (Chất cấm)

자세히보기
Các chất độc hại với môi trường
[CAS No.]
Danh mục Tuân theo quy định Nồng độ tối đa cho phép
(㎎/㎏)
Cơ sở pháp lý
Điện và điện tử Ô tô
Cadmium(Cd)
và các hợp chất của nó
Chất hữu cơ 5 EU RoHS, ELV, Battery Directive; EU REACH regulation annex 17 Entry 23; China RoHS, ELV ; Korea RoHS ; Japan J-MOSS ;
Chất vô cơ 50
Lead(Pb)
và các hợp chất của nó
Chất hữu cơ 100 EU RoHS, ELV, Battery Directive; EU REACH regulation annex 17 Entry 63; China RoHS, ELV; Korea RoHS; Japan J-MOSS;
Chất hàn không 1) 800
Chất vô cơ 500
Mercury(Hg)
và các hợp chất của nó
Tất cả vật liệu N.D EU RoHS, ELV, Battery Directive; EU REACH regulation annex 17 Entry 18; China RoHS, ELV ; Korea RoHS ; Japan J-MOSS ;
Hexavalent
Chromium(Cr6+)
và các hợp chất của nó
Kim loại, mạ N.D EU RoHS, ELV Directive; EU REACH regulation annex 17 Entry 47; China RoHS, ELV; Korea RoHS; Japan J-MOSS;
Thủy tinh, gốm 500
Chất hữu cơ 500
PBBs Chất hữu cơ N.D EU RoHS Directive; EU REACH regulation annex 17 Entry 08; China RoHS, ELV; Korea RoHS; Japan J-MOSS;
PBDEs Chất hữu cơ N.D EU RoHS Directive; EU REACH regulation annex 17 Draft; EU POPs Regulation ; China RoHS, ELV ; Korea RoHS ; Japan J-MOSS ;
DEHP Chất hữu cơ 800 EU RoHS Directive(late 2019); EU REACH Regulation Annex 17 Entry 51 ;
DBP Chất hữu cơ 800 EU RoHS Directive(late 2019) ; EU REACH Regulation Annex 17 Entry 51 ;
BBP Chất hữu cơ 800 EU RoHS Directive(late 2019) ; EU REACH Regulation Annex 17 Entry 51 ;
DIBP Chất hữu cơ 800 EU RoHS Directive(late 2019)

- Quản lý báo cáo phân tích độ chính xác: ● Bắt buộc / ○ Tùy chọn (khác nhau theo bộ phận)

- N.D : Không Phát Hiện

Level A-Ⅱ (Các chất cấm tự nguyện)

자세히보기
Các chất độc hại với môi trường
[CAS No.]
Danh mục Tuân theo quy định Nồng độ tối đa cho phép
(㎎/㎏)
Cơ sở pháp lý
Điện và điện tử Ô tô
Antimony(Sb)
và các hợp chất của nó
Tất cả vật liệu Sb : 800 LG Innotek Policy; California Proposition 65
Arsenic (As) các hợp chất - Chất hữu cơ N.D LG Innotek Policy; EU REACH Regulation Annex 17 Entry 19
Kim loại, mạ 1,000 LG Innotek Policy
Thủy tinh, gốm 50 LG Innotek Policy
Beryllium(Be)
và các hợp chất của nó
- Kim loại, mạ Be : 1000 LG Innotek Policy; California Proposition 65
Thủy tinh, gốm BeO : N.D LG Innotek Policy; California Proposition 65
Bromine(Br)
Chất chống cháy
Chất hữu cơ Br : 700
Cl : 700
Br + Cl : 1,000
LG Innotek Policy; Industry Standards IEC 61249-2-21 / IPC 4101B / JPCA-ES-01-1999
Chlorine(Cl)
Chất chống cháy
Chất hữu cơ LG Innotek Policy; Industry Standards IEC 61249-2-21 / IPC 4101B / JPCA-ES-01-1999
Perfluroroctanic acid
(PFOA)
Mực, sơn N.D EU REACH Regulation ; 2004/1935/EC
Perfluorooctane sulfonate
(PFOS)
Mực, sơn N.D OSPAR Priority Chemicals ; EU POPs Regulation Annex 1
Phthalates Chất hữu cơ Sum : 1,000 LG Innotek Policy

- Quản lý phthalates : 18 loại, Tham khảo LG Innotek_Sổ Tay Hướng Dẫn Đáp Ứng Quy Định Môi Trường Sản Phẩm

Hệ thống quản lý chất độc hại (HSMS)

Chúng tôi xác minh dữ liệu về các hoá chất độc hại bằng hệ thống IT và HSMS(Hazardous Substance Management System), và phân tích các chất độc hại trong các sản phẩm bằng cách liên kết với hệ thống quản lý nội bộ.

Tìm hiểu thêm

Hệ thống kiểm tra chất độc hại

LG Innotek tiến hành đánh giá xem tất cả các sản phẩm có hàm chứa chất nguy hại với môi trường hay không ngay từ khâu nhập kho linh kiện.Bằng cách đó, chúng tôi chỉ cung cấp cho khách hàng những sản phẩm thân thiện với môi trường.

자세히보기