Quản lý an toàn và môi trường

We lead the “Value Plus Carbon Minus” campaign to better respond to climate change.

Tăng giá trị, Giảm carbon

Tập đoàn LG đang giảm thiểu sự tác động đối với môi trường trong toàn bộ mọi hoạt động kinh doanh của mình, mở rộng các sản phẩm xanh và tăng cường các dự án xanh mới, và thông qua đó, Tập đoàn LG đang tạo ra các giá trị tích cực cho khách hàng và thúc đẩy quản lý xanh năng động, tích cực đóng góp cho quốc gia và xã hội. Để tích cực tham gia đạt được mục tiêu quản lý Green 2020 của Tập đoàn LG và tự nguyện thực hiện tăng trưởng xanh carbon thấp, LG Innotek đặt mục tiêu giảm 40% lượng khí thải nhà kính vào năm 2020 theo khẩu hiệu "Tăng giá trị, Giảm carbon".

Hoạt động giảm khí nhà kính

Để đạt được mục tiêu giảm khí thải nhà kính, LG Innotek sẽ giảm mức tiêu thụ năng lượng tiện ích, chiếm một phần đáng kể lượng khí thải và để làm được điều này, chúng tôi đang mở rộng hoạt động đánh giá và đầu tư vào các công nghệ tiết kiệm năng lượng và đang tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, để giảm thiểu phát thải khí nhà kính do việc sử dụng LNG cũ, chúng tôi đang đẩy nhanh việc thành lập một nhà máy xanh cung cấp hơi nước thông qua việc sử dụng nhiệt thải đốt bên ngoài với lượng khí thải bằng không (0). Bên cạnh đó, để giảm phát thải khí nhà kính trong khu vực gián tiếp, chúng tôi đang thúc đẩy hệ thống họp trực tuyến để tối đa hóa hiệu quả công việc và giảm chi phí cũng như giảm lượng carbon. Chúng tôi đã được ghi nhận vì sự cam kết giảm phát thải khí nhà kính và quản lý xuất sắc sự biến đổi khí hậu, và chúng tôi đã được chọn là công ty CDP (Dự án công bố carbon) xuất sắc vào năm 2015.

Thiết lập và củng cố hệ thống hợp tác về carbon

LG Innotek đang nỗ lực tạo ra một cơ sở mua carbon thấp cho các nhà cung cấp của mình. Từ năm 2009, chúng tôi đã tiến hành đào tạo để bồi dưỡng đội ngũ nhân viên thân thiện với môi trường cho các nhà cung cấp chính của chúng tôi và kể từ năm 2010, chúng tôi đã mở rộng phạm vi của mình với các nhà cung cấp thứ cấp và thiết lập một hệ thống chuỗi cung ứng xanh bao gồm tất cả các nhà cung cấp của chúng tôi. Bên cạnh đó, từ năm 2012 chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ tư vấn SCM xanh như "Hỗ trợ xây dựng và kiểm chứng kho dự trữ khí nhà kính" cho 28 nhà cung cấp cùng với ngân hàng công nghiệp Hàn Quốc IBK.