CSR nhà cung cấp

콩고민주공화국 등 분쟁지역 채취 광물을 관리합니다.

LG Innotek hoàn toàn cam kết cấm sử dụng các khoáng sản xung đột được thu thập tại các vùng lãnh thổ tranh chấp của các quốc gia như Cộng hòa Dân chủ Congo.

Tổng quan về khoáng sản xung đột

"Khoáng sản xung đột" đề cập đến bốn khoáng sản (thiếc, tantan, vonfram và vàng) được khai thác tại Cộng hòa Dân chủ Congo và các quốc gia láng giềng, bao gồm Sudan, Rwanda, Burundi, Uganda, Congo, Zambia, Angola, Tanzania, và Cộng hòa Trung Phi (tổng cộng 10 quốc gia). Các vùng lãnh thổ này hiện đang thuộc sự kiểm soát của các nhóm chiến binh, bao gồm quân nổi dậy và quân đội chinh phục. Các nhóm này khai thác và phân phối các khoáng sản này để đảm bảo kinh phí. Hoạt động này tiếp tục gây ra tranh chấp và thường dẫn đến thương vong, vi phạm nhân quyền và bóc lột sức lao động. Các khoáng sản xung đột được gọi là 3TG (thiếc, vonfram, tantan, vàng) được sử dụng trong các ngành công nghiệp, bao gồm sản xuất điện thoại di động, thiết bị điện tử và phụ tùng ô tô. Vào tháng 7 năm 2010, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật cải cách và bảo vệ người tiêu dùng Phố Wall Dodd-Frank và vào tháng 8 năm 2012, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thông qua các biện pháp tiếp theo. Điều này đòi hỏi mọi công ty được niêm yết tại thị trường chứng khoán Hoa Kỳ nộp báo cáo hàng năm về việc sử dụng khoáng sản xung đột cho SEC.

2010

July

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act passed by the U.S Senate.

2011

April

Establishment of detailed enforcement decree deferred.

Caused the strong opposition from related industries

Difficulty in identifying supply chains

Ambiguity in the application of the raw

2012

August22

SEC passed the subsequent measures.

2014

May 31

Firms listed in the U.S. securities market are required to report the use of conflict minerals to tge SEC.

Khu vực xung đột

Phản hồi của LG Innotek

Năm 2014, LG Innotek đã thực hiện một cuộc khảo sát về việc sử dụng khoáng sản xung đột của các nhà cung cấp và đối tác trong và ngoài Hàn Quốc. Khảo sát này thu thập dữ liệu từ các nhà cung cấp sử dụng các khoáng sản xung đột này trong nguồn cung cấp của họ, do đó cho phép LG Innotek thiết lập hệ thống phản hồi và nhanh chóng giải quyết nhu cầu của khách hàng.
Tháng 8 năm 2014, chúng tôi cũng thiết lập một hệ thống giám sát các khoáng sản xung đột và đang tiếp tục quản lý dữ liệu về việc liệu các khoáng sản xung đột có được đưa vào sản phẩm hay không.

Chính sách quản lý khoáng sản xung đột

Tiền thu được từ khoáng sản xung đột đã bị biến thành lực lượng vũ trang để tàn sát chính người dân của họ cũng như xảy ra việc cưỡng bức lao động trẻ em và lạm dụng nhân quyền của phụ nữ trong quá trình khai thác.

Chính sách của LG Innotek là loại bỏ việc sử dụng các khoáng sản xung đột có trong các sản phẩm của chúng tôi, điều mà trực tiếp hoặc gián tiếp tài trợ hoặc mang lại lợi ích cho các nhóm vũ trang ở các quốc gia thuộc phạm vi.

Để hỗ trợ Chính sách Khoáng sản Xung đột, LG Innotek sẽ thực hiện theo quy trình như dưới đây.

· Áp dụng tieu chuẩn quốc tế liên quan đến khoáng sản xung đột và lập ra và tuân thủ theo quy trình nghiệp vụ khoáng sản xung đột để tuân thủ các quy định pháp luật liên quan
· Chúng tôi sử dụng biểu mẫu báo cáo sử dụng khoáng sản tranh chấp do RMI(Responsible Minerals Initiative) cung cấp để tìm hiểu thông tin nhà máy luyện kim và nhà máy tinh chế của các khoáng sản sử dụng trong sản phẩm của công ty.
· Chúng tôi thúc đẩy hoạt động mua sắm khoáng sản xung đột từ các nhà máy luyện kim tuân thủ Quy Trình Đảm Bảo Khoáng Sản Có Trách Nhiệm (RMAP). (Danh sách các nhà máy luyện kim tuân thủ RMAP có tại http://www.responsiblemineralsinitiative.org)
· Thiết lập quy trình thẩm định chuỗi cung ứng để xác định nguồn khoáng sản xung đột dựa trên Hướng dẫn thẩm định của OECD và khi cần thiết, thực hiện thẩm định đối với nguồn của nhà cung cấp và chuỗi lưu giữ khoáng sản xung đột.
· Chúng tôi tìm hiểu xu hướng khoáng sản tranh chấp thông qua việc hợp tác với khách hàng và cơ quan chuyên môn, và quảng bá các kênh giao tiếp để đối ứng vấn đề này.
· · LG Innotek cũng yêu cầu các nhà cung cấp làm quen với Quy tắc Khoáng sản Xung đột và mong muốn các nhà cung cấp tuân thủ Quy tắc Khoáng sản Xung đột và Chính sách Khoáng sản Xung đột của LG Innotek để đảm bảo sự tuân thủ trên toàn chuỗi cung ứng của chính họ.
· · Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu hoặc thắc mắc nào liên quan đến khoáng sản tranh chấp, vui lòng gửi email cho chúng tôi vào địa chỉ:nurioh@lginnotek.com