CSR nhà cung cấp

사회적 책임이행, 협력회사와 함께 합니다.

Thiết lập và vận hành Quy tắc ứng xử cho nhà cung cấp

Với việc thiết lập quy tắc ứng xử cho nhà cung cấp dựa trên tiêu chuẩn quốc tế EICC, LG Innotek vẫn đang tiếp tục các hoạt động hỗ trợ để nhà cung cấp xây dựng hệ thống quản lý bền vững. Thông qua quy tắc ứng xử, các nhà cung cấp đang xây dựng một môi trường làm việc an toàn, bảo vệ phẩm giá của nhân viên, điều hành doanh nghiệp có đạo đức và thân thiện với môi trường. Quy tắc ứng xử này cũng được đưa vào các hợp đồng mà chúng tôi ký với các nhà cung cấp, để họ có thể tuân thủ chúng trong các hoạt động kinh doanh. Quy tắc ứng xử bao gồm Nhân quyền lao động (Mục 7), Sức khỏe và An toàn (Phần 7), Môi trường (Mục 6), Đạo đức (Mục 5), Khai thác Nguyên liệu thô hợp pháp (Mục 1) và Hệ thống quản lý (Mục 10) .

Hỗ trợ quản lý CSR nhà cung cấp

LG Innotek hỗ trợ quản lý CSR của nhà cung cấp bằng cách đào tạo CEO, giám đốc điều hành (Học viện tăng trưởng dành cho CEO) và người phụ trách trong lĩnh vực kinh doanh đạo đức và thân thiện với môi trường Về khía cạnh đào tạo môi trường, chúng tôi chia sẻ xu hướng quy định toàn cầu liên quan đến các chất độc hại và tài nguyên xung đột. Chúng tôi cũng chia sẻ các sự cố thực tế và đề xuất phương hướng giải quyết, đồng thời cũng thảo luận về các vấn đề môi trường gần đây như giảm phát thải khí nhà kính Trong việc giáo dục đạo đức, chúng tôi đào tạo các nhà cung cấp về kinh doanh chính đạo Jeong-Do - quản lý kinh doanh dựa trên sự liêm chính, ngăn chặn việc tạo ra lợi nhuận bất hợp pháp, tuân thủ các nguyên tắc giao dịch thương mại công bằng, kinh doanh liêm chính để có thể đóng góp cho xã hội như một doanh nghiệp có đạo đức.

Đánh giá về CSR khi lựa chọn nhà cung cấp mới

LG Innotek đánh giá trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp khi chọn nhà cung cấp mới theo bốn chỉ tiêu: môi trường, nhân quyền lao động, quản lý an toàn và đạo đức.

Môi trường Đánh giá hệ thống quản lý môi trường / quản lý chất độc hại của nhà cung cấp
Nhân quyền lao động Tiến hành tự kiểm tra bằng cách sử dụng bảng kiểm tra SA8000 và yêu cầu cam kết tuân thủ bằng văn bản
Quản lý an toàn sẽ cộng thêm điểm đối với các vendor có chứng nhận hệ thống quản lý bảo an thông tin (ISO27001) hoặc AEO(Nhà điều hành kinh tế uy quyền, công ty chứng nhận xuất sắc toàn diện (trong trường hợp vendor chưa đạt chứng nhận thì sẽ đánh giá và phản ánh tình hình quản lý an toàn)
Khía cạnh đạo đức Đánh giá ý thức về trách nhiệm và nghĩa vụ CEO của nhà cung cấp
Khác Chúng tôi có được thông tin về tất cả các nhà máy lọc dầu/nguồn gốc của thiếc, tantalum, vonfram và vàng được sử dụng trong các sản phẩm của chúng tôi thông qua Mẫu Báo Cáo Khoáng Sản Xung Đột của Liên Minh Doanh Nghiệp Có Trách Nhiệm (Responsible Business Alliance, RBA) và yêu cầu các nhà cung cấp sử dụng các nhà máy luyện kim được chứng nhận để ngăn chặn việc sử dụng các khoáng chất xung đột liên quan đến các nhóm vũ trang.