Kinh doanh chính đạo Jeong-Do

꾸준하게 실력을 길러 정정당당하게 승부하겠습니다.

LG Way

Đây là phương thức hành động của công ty của LG tuân thủ các quy tắc cạnh tranh công bằng dựa trên nền tảng kinh doanh có đạo đức.

Tầm nhìn

down
LG Số 1
Tầm nhìn của LG là trở thành doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu thị trường và được thị trường công nhận
down

Quy tắc ứng xử

down
Kinh doanh chính đạo "Jeong-Do"
phương thức hành động của riêng LG, luôn luôn bồi dưỡng năng lực để cạnh tranh công bằng dựa trên nền tảng kinh doanh có đạo đức
down

Các nguyên tắc quản lý

Sáng tạo giá trị vì khách hàng Quản lý tôn trọng con người
Nguyên tắc quản lý của LG nêu rõ mục đích hoạt động kinh doanh của LG và cũng là cơ sở cho các việc vận hành của công ty

LG WAY, văn hóa doanh nghiệp độc đáo của LG, là sẽ đạt được tầm nhìn trở thành công ty số 1 toàn cầu, thực hiện "sáng tạo giá trị vì khách hàng", "quản lý tôn trọng con người" dựa trên "Quản lý Jeong-Do" - phương thức hành động của LG.
※ LG Innotek tuân thủ toàn bộ luật pháp trong và ngoài nước và yêu cầu của khách hàng. Để làm được điều này, công ty liên tục nâng cao tiêu chuẩn quản lý đối với phương châm đạo đức thông qua việc đào tạo hàng năm dành cho cán bộ công nhân viên và ký cam kết tuân thủ luật pháp liên quan.