Giới thiệu

Tầm nhìn về quản lý bền vững của LG Innotek là "Hứa đúng,vì một ngày mai tốt đẹp hơn".

Tầm nhìn và kế hoạch hành động

Tầm nhìn về quản lý bền vững của LG Innotek là "Hứa đúng,vì một ngày mai tốt đẹp hơn".
Chúng tôi sẽ theo đuổi sự tăng trưởng bền vững thông qua các hoạt động CSR khác nhau để nâng cao sự tin tưởng của các bên liên quan. Theo tầm nhìn quản lý bền vững này, LG Innotek đang tiên phong trong việc tạo dựng một ngày mai tốt đẹp hơn hôm nay với tư cách là một công dân doanh nghiệp toàn cầu có trách nhiệm và đang nỗ lực thực hiện đúng lời hứa của chúng tôi một cách chân thành.

Right Promise, Better Tomorrow

Quản lý rủi ro CSR
· Bảng câu hỏi tự đánh giá và các cải tiến tại địa điểm làm việc
· Quản lý rủi ro CSR của nhà cung cấp
· Phản hồi các yêu cầu từ bên ngoài

Duy trì sự tin cậy của đối tác

Quản lý thay đổi CSR
· Vận hành hệ thống hỗ trợ đưa ra quyết định
· Quản lý các mục tiêu CSR trọng tâm
· Đào tạo nhân viên/bồi dưỡng chuyên gia
Trao đổi với các bên liên quan
· Thu thập ý kiến của các bên liên quan
· Phát hành báo cáo phát triển bền vững
· Chiến dịch/ quảng bá CSR
Đóng góp xã hội đậm chất LG
· Giải quyết các vấn đề xã hội
· Tận dụng điểm mạnh
· Tăng cường sự tham gia của nhân viên • R&D

  Phát triển sản phẩm đóng góp cho doanh nghiệp/ xã hội

 • Mua hàng

  Quản lý mạng lưới cung cấp/ mua hàng có đạo đức

 • Sản xuất

  Một nơi làm việc có trách nhiệm bảo vệ nhân quyền và môi trường

 • Tiếp thị

  Khuyến khích tiêu dùng có đạo đức thân thiện với môi trường

 • Góp phần giải quyết các vấn đề xã hội

Quản lý rủi ro CSR

Dựa trên bộ quy tắc ứng xử của Liên minh Công dân Điện tử Công nghiệp (EICC), LG Innotek xem xét và báo cáo tình hình quản lý rủi ro CSR trong năm lĩnh vực: lao động, nhân quyền, đạo đức, môi trường, an toàn và sức khỏe tại các hệ thống quản lý trong và ngoài nước, đồng thời công ty cũng đang giải quyết các vấn đề đã tìm thấy trong các cuộc kiểm tra. Bên cạnh đó, công ty xác định vấn đề và tiến hành các hoạt động cải tiến hàng năm thông qua Bảng câu hỏi tự đánh giá (SAQ) và kiểm chứng tại hiện trường đối với các cơ sở kinh doanh trong và ngoài nước.
※ Quản lý rủi ro CSR nhà cung cấp: LG Innotek đã ban hành quy tắc ứng xử đối với nhà cung cấp để nâng cao tiêu chuẩn CSR của nhà cung cấp.

Quản lý thay đổi CSR

LG Innotek đã thành lập ủy ban CSR để tổ chức các cuộc họp khi phát sinh các vấn đề quan trọng để giải quyết các vấn đề này và phản ánh kết quả theo chiến lược của công ty. Đặc biệt, ủy ban này kiểm tra các vấn đề và giám sát tiến độ, đồng thời tiến hành đối sánh đối với các hạng mục cần cải tiến và đưa ra phương án cải tiến, đồng thời tiến hành các hoạt động để nâng cao tiêu chuẩn quản lý bền vững. Bên cạnh đó, ủy ban đã nhận ra tầm quan trọng của các vấn đề CSR và sửa đổi các quy định của Hội đồng quản trị để báo cáo các vấn đề định kỳ cho hội đồng quản trị và tình trạng CSR hiện tại cũng được báo cáo lên hội đồng quản trị khi cần thiết. Hơn nữa, chúng tôi cũng đào tạo cán bộ công nhân viên để tiếp tục quản lý thay đổi bằng cách nâng cao nhận thức về CSR, v.v.

Giao tiếp với các bên liên quan

LG Innotek đang đối thoại tích cực với các bên liên quan để hiểu rõ hơn về thị hiếu của họ và phản hồi ý kiến của họ tốt hơn. Để thực hiện trách nhiệm xã hội của mình, LG Innotek tích cực trả lời các câu hỏi và yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi cũng nỗ lực tìm hiểu các xu hướng mới nhất bằng cách khảo sát và phỏng vấn các cơ quan đánh giá quản lý bền vững và các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, và chúng tôi cố gắng đáp ứng tích cực các yêu cầu của họ. Trong nội bộ, chúng tôi tiếp tục chia sẻ các hoạt động CSR thông qua các bản tin của công ty (webzine/di động) và mạng nội bộ.

Đóng góp xã hội phù hợp với hình ảnh của LG

Chúng tôi hỗ trợ những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật và kém may mắn có thể tự lập. Chúng tôi mở rộng các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) với sự tham gia của tất cả nhân viên để tăng cường sự hiện diện của toàn bộ nhân viên với tư cách là thành viên của xã hội. Thay vì quyên góp hoặc đóng góp một lần, chúng tôi quảng bá các chương trình với sự trợ giúp thiết thực và bền vững. Cuối cùng, LG Innotek góp phần giải quyết các vấn đề xã hội bằng cách tăng cường "các hoạt động CSR phù hợp với LG" và gia tăng sự tham gia của nhân viên.