Giới thiệu

사업 경쟁력 확보가 지속가능경영의 기본입니다.

Thân gửi các bên liên quan,
Chúng tôi cảm ơn sâu sắc sự hỗ trợ của các bạn dành cho LG Innotek.

LG Innotek đang hướng tới trở thành “một công ty có nền tảng vững chắc”, sẽ tăng trưởng ổn định,
có thể kéo dài hơn 100 năm và 200 năm, cùng với sự tin cậy từ các bên liên quan.

“Một công ty có nền tảng vững chắc” yêu cầu sự tăng trưởng ổn định cùng với lợi nhuận. Với suy nghĩ này,
LG Innotek đã thiết lập các mục tiêu thách thức cho sự đổi mới của các mảng kinh doanh, sản phẩm và quy trình nghiệp vụ, đồng thời toàn bộ ban giám đốc điều hành và nhân viên vẫn đang đồng tâm hiệp lực nhằm đạt được những mục tiêu này.

Bên cạnh đó, chúng tôi có nhận thức rõ ràng rằng chúng tôi cần phải thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và nỗ lực hết sức trong các khía cạnh khác nhau của các lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội.

Về kinh tế, chúng tôi đang vận hành hoạt động kinh doanh tập trung vào lợi nhuận thông qua việc củng cố cơ cấu kinh doanh.
Chúng tôi đang cải tiến cấu trúc/ cơ cấu kinh doanh bằng việc thay đổi và đổi mới như xây dựng một nền tảng mà ở đó chúng tôi có thể đạt được lợi nhuận ổn định bằng việc thiết lập một nền văn hóa doanh nghiệp dựa trên sự thấu hiểu và ý thức làm chủ.
Về khía cạnh môi trường, chúng tôi đang thực hiện hoạt động quản lý thân thiện với môi trường ở tất cả các cơ sở trong và ngoài nước khi chúng tôi nhận thức rằng các nỗ lực và hoạt động của chúng tôi ứng phó vớibiến đổi khí hậu là việc làm rất cần thiết cho tương lai bền vững.
Chúng tôi không chỉ tuân thủ pháp luật, mà chúng tôi còn quản lý các hoạt động kinh doanh của mình một cách chặt chẽ thông qua việc thiết lập các tiêu chuẩn nội bộ nghiêm ngặt hơn.
Về mặt xã hội, chúng tôi đang thiết lập một nền văn hóa an toàn và nâng cao năng lực quản lý khủng hoảng để tất cả các địa điểm làm việc của chúng tôi trở thành nơi tin cậy của nhân viên và các bên liên quan. Hơn thế nữa, LG Innotek sẽ nỗ lực trở thành một công ty đáng tin cậy thông qua việc tuân thủ kinh doanh Jeong-Do (kinh doanh chính đạo), mở rộng hoạt động phát triển song phương với các đối tác, tuân thủ giao dịch thương mại công bằng, và tăng cường trao đổi với cộng đồng tại địa phương.

Để trở thành một doanh nghiệp bền vững cần phải nỗ lực và đổi mới không ngừng.
Và trong quá trình này, sự trao đổi với các bên liên quan đóng vai trò quan trọng hơn cả.
Chúng tôi sẽ tích cực trao đổi với các bạn thông qua các kênh khác nhau. LG Innotek sẽ nỗ lực hết sức nhằm thực hiện trách nhiệm xã hội của mình bằng việc tích cực phản ánh các yêu cầu và lời khuyên của các bạn cho ban quản lý.

Chúng tôi cần sự quan tâm và động viên liên tục của các bạn.
Cảm ơn bạn.


CEO Cheol-Dong Jeong

Vice chairman & CEO Cheol-Dong Jeong