Proces aplikacji

LG 이노텍은 여러분의 가능성을 믿습니다.

Absolwenci

Firma LG Innotek zatrudnia utalentowanych pracowników za pośrednictwem różnych kanałów rekrutacyjnych.

01Wstępny wywiad telefoniczny
Kandydaci są wybierani na podstawie dostarczonych dokumentów.
02Rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowy kwalifikacyjna, z udziałem pracownika działu HR i przyszłego przełożonego daje szanse obu stronom na wzajemne poznanie się. Podczas spotkania przeprowadzane są testy i zadania sprawdzające umiejętności kandydata.
03Wybór kandydata
Na podstawie przeprowadzonych rozmów, wypełnionych testów i wyciągniętych z nich wniosków wybieramy kandydata, który jest najbardziej dopasowany do profilu. Wybraną osobę informujemy o podjętej decyzji i przedstawiamy ofertę zatrudnienia.
04Po przyjęciu
Nowi pracownicy biorą udział w szkoleniu wstępnym zanim zostaną wysłani do swoich działów.