Zarządzanie bezpieczeństwem i środowiskiem

모든 경영활동에서 친환경 경영을 실천합니다.

Firma LG Innotek w działaniach związanych z zarządzaniem i rozwojem technologii stawia szczęśliwe życie ludzi i ochronę środowiska na pierwszym miejscu, nieprzerwanie prowadzi zarządzanie przyjazne dla środowiska i poprawia globalną konkurencyjność w oparciu o podejście proekologiczne. Ponadto firma LG Innotek dokłada starań, aby osiągnąć wizję EESH poprzez różnorodne działania innowacyjne, takie jak zmniejszanie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla oraz usprawnianie procesów produkcyjnych.

W XXI wieku opracowywanie rozwiązań w zakresie energii, klimatu, środowiska, bezpieczeństwa i opieki zdrowotnej staje się coraz ważniejsze dla konkurencyjności firmy. W odpowiedzi na wyzwania środowiskowe firma LG Innotek stworzyła dział zajmujący się środowiskiem, który kontynuuje działalność od 1990 roku. Ponadto wzięliśmy udział w tworzeniu „Deklaracji wytwarzania produktów przyjaznych środowisku”, którą wprowadzono w 2004 r., zgłaszając jako producent części i komponentów nasz aktywny udział w wytwarzaniu produktów przyjaznych środowisku. Od 2010 r. organizujemy globalną konferencję EESH w celu poprawy poziomu EESH w placówkach biznesowych w kraju i za granicą w ramach pracy na rzecz ekologicznego zarządzania w skali globalnej. W wyniku tych starań firma LG Innotek uzyskała certyfikaty bezpieczeństwa ekologicznego oraz certyfikat ekologicznej firmy wydany przez koreański rząd.
* Uznana za ekologiczną firmę: Gumi 1A / 1 Factory

Wizja

Wizja

Stać się światowym liderem EESH nr 1 w branży materiałów i komponentów

Misja

Stworzyć bezpieczne miejsce pracy wolne od katastrof i wypadków Stworzyć ekologiczne miejsce pracy, w którym dąży się do bycia przyjaznym dla środowiska i osiągnięcia wysokiej wydajności

Rola

Energia

Zapewnienie stałej podaży mediów

Zmniejszanie kosztów energii

Wprowadzenie nowych technologii

Środowisko

Proaktywnie reagowanie na przepisy

Minimalizowanie obciążenia środowiska

Zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych

Bezpieczeństwo

Zapobieganie wypadkom

Identyfikowanie i zmniejszanie ryzyka

Zapewnianie odpowiedniego szkolenia i edukacji

Zdrowie

Poprawa środowiska pracy

Zapewnianie pracownikom opieki zdrowotnej

Polityka bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony środowiska i energii

Pracownicy LG Innotek ciężko pracują, aby wspierać zrównoważony rozwój i poprawiać jakość życia w oparciu o system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem, środowiskiem i energią. Jako globalny lider w branży materiałów i komponentów LG Innotek chce pokazać światu, co można osiągnąć dzięki zarządzaniu skoncentrowanym na bezpieczeństwie, zdrowiu, środowisku i na energii.

01. Traktujemy bezpieczeństwo, zdrowie, środowisko i energię jako podstawowe czynniki przy podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania.
02. Przestrzegamy międzynarodowych konwencji i krajowych przepisów oraz stale podnosimy poziom bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony środowiska i oszczędności energii.
03. Publikujemy nasze zasady dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, środowiska i energii oraz ich wyniki za pośrednictwem mediów wewnątrz i na zewnątrz firmy oraz staramy się konsekwentnie i systematycznie poprawiać wyniki.
04. Wszyscy pracownicy starają się aktywnie uczestniczyć w eliminowaniu czynników ryzyka, zapobieganiu wypadkom i chorobom, promowaniu zdrowia osobistego, ograniczaniu marnotrawstwa oraz zwiększaniu wydajności zasobów i energii we wszelkich działaniach związanych z zarządzaniem.
05. Globalnie projektujemy produkty i urządzenia z uwzględnieniem bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony środowiska i energii oraz również bierzemy je pod uwagę w naszych działaniach zakupowych.
06. Prowadzimy lokalne działania na rzecz bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony środowiska i oszczędzania energii poprzez poszerzanie wzajemnego zrozumienia i wymiany informacji ze społecznością lokalną.

17 stycznia 2019 r., Wiceprezes i Dyrektor Generalny LG Innotek


Cheol-Dong Jeong