Zarządzanie Jeong-Do

꾸준하게 실력을 길러 정정당당하게 승부하겠습니다.

LG Way

Reprezentuje filozofię firmy LG — przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, zgodnych z etycznym zarządzaniem.

Wizja

down
Nr 1 LG
Wizją LG jest stać się wiodącą na rynku firmą cieszącą się powszechnym uznaniem
down

Kodeks postępowania

down
Zarządzanie „Jeong-Do”
Firma LG odnosi sukces dzięki ciągłemu rozwojowi zdolności opartych o etyczne zarządzanie
down

Zasady zarządzania

Tworzenie wartości dla klientów poprzez poszanowanie godności ludzkiej
Zasady zarządzania LG określają cel działalności biznesowej LG, a także stanowią podstawę jej działalności

Wyjątkowa kultura korporacyjna LG — inaczej LG WAY — to dążenie, aby stać się najlepszym graczem na świecie poprzez tworzenie wartości dla klientów i zarządzanie zorientowane na ludzi poprzez „Zarządzanie Jeong-Do” LG, kompleksową zasadę zachowania opartą na uczciwości, unikalną dla LG.
※ Firma LG Innotek przestrzega zgodności z przepisami krajowymi i zagranicznymi oraz spełnia wymagania klientów. W tym celu stale podnosi poziom zasad etycznych poprzez coroczne szkolenia dla pracowników oraz zobowiązanie do przestrzegania prawa i przepisów.