Wstęp

사업 경쟁력 확보가 지속가능경영의 기본입니다.

Drodzy Partnerzy,
Wyrażamy naszą głęboką wdzięczność za współpracę z LG Innotek.

Dążymy do tego, aby stać się „firmą o solidnych fundamentach”, która będzie się stale rozwijać
i dzięki Waszemu zaufaniu będzie mogła przetrwać ponad 100, a nawet 200 lat.

„Firma o solidnych fundamentach” wymaga stałego rozwoju oraz zyskowności. Mając to na uwadze,
LG Innotek wyznaczyła ambitne cele w zakresie innowacyjności swojej działalności, produktów i procesów pracy, a wszyscy menedżerowie i pracownicy przyczyniają się do ich osiągnięcia.

Jednocześnie jesteśmy świadomi, że powinniśmy wypełniać naszą korporacyjną powinność społeczną i dokładać wszelkich starań w różnych aspektach sektorów gospodarki, środowiska i społeczeństwa.

Pod względem ekonomicznym prowadzimy działalność koncentrując się na wypracowaniu zysku przez doskonalenie naszej struktury biznesowej.
Poprawiamy strukturę biznesową i jej charakter poprzez zmiany oraz innowacje, a także
tworzenie ram, w których możemy konsekwentnie generować zyski, ustanawiając kulturę
organizacyjną opartą na komunikacji i odpowiedzalności.
Jeśli chodzi o aspekt środowiskowy, wdrażamy ekologiczne zarządzanie we wszystkich miejscach pracy
w kraju i za granicą, ponieważ uważamy, że nasze wysiłki i działania przeciw zmianom
klimatu są niezbędne dla zapewnienia zrównoważonej przyszłości.
Nie tylko przestrzegamy przepisów, ale także precyzyjnie zarządzamy naszymi działaniami, stosując surowsze standardy wewnętrzne.
Jeśli chodzi o aspekt społeczny, tworzymy kulturę bezpieczeństwa i zwiększamy możliwości zarządzania kryzysowego, aby pracownicy i partnerzy obdarzali nas zaufaniem. Ponadto LG Innotek dąży do tego, aby okazywać się firmą godną zaufania, wdrażając zarządzanie Jeong-Do (ścieżka prawa), rozszerzając działania z partnerami na rzecz wzajemnego rozwoju, przestrzegając praktyk uczciwego handlu i zwiększając komunikację z lokalnymi społecznościami.

Stawanie się zrównoważonym przedsiębiorstwem wymaga nieustannych wysiłków i innowacji.
W tym procesie ogromne znaczenie ma komunikacja z partnerami.
Będziemy aktywnie komunikować się z Wami za pośrednictwem różnych kanałów. Firma LG Innotek dołoży wszelkich starań, aby wypełnić swoją powinność społeczną, poprzez intensywne uwzględnianie Waszych wniosków i porad.

Prosimy o dalsze zainteresowanie i wsparcie.
Dziękujemy!


CEO Cheol-Dong Jeong

Vice chairman & CEO Cheol-Dong Jeong