Partnerzy CSR

콩고민주공화국 등 분쟁지역 채취 광물을 관리합니다.

Firma LG Innotek jest w pełni przestrzega zakazu wykorzystywania surowców pochodzących ze stref konfliktu, pobranych na spornych terytoriach narodów, takich jak Demokratyczna Republika Konga.

Przegląd surowców ze stref konfliktu

Określenie „surowce ze stref konfliktu” odnosi się do czterech minerałów (cyny, tantalu, wolframu i złota) wydobywanych w Demokratycznej Republice Konga i sąsiednich krajach, w tym Sudanie, Ruandzie, Burundi, Ugandzie, Kongu, Zambii, Angoli, Tanzanii i Republice Środkowoafrykańskiej (łącznie 10 narodów). Terytoria te są obecnie kontrolowane przez grupy bojowników, w tym powstańców i armie podbijające, które wydobywają i rozprowadzają te surowce w celu gromadzenia funduszy. Ta praktyka nadal powoduje spory i często skutkuje ofiarami, naruszeniami praw człowieka i wyzyskiem pracowników. Surowce ze stref konfliktu, zwane w skrócie 3TG (cyna, wolfram, tantal, złoto) są wykorzystywane w różnych branżach, w tym do produkcji telefonów komórkowych, urządzeń elektronicznych i części samochodowych. W lipcu 2010 r. Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił Ustawę Dodda-Franka o reformie i ochronie konsumentów na Wall Street, a w sierpniu 2012 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) podjęła działania następcze. Wymaga to od każdej firmy działającej w Stanach Zjednoczonych na rynku papierów wartościowych przekazywania SEC raportów rocznych na temat wykorzystania surowców ze stref konfliktu.

2010

July

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act passed by the U.S Senate.

2011

April

Establishment of detailed enforcement decree deferred.

Caused the strong opposition from related industries

Difficulty in identifying supply chains

Ambiguity in the application of the raw

2012

August22

SEC passed the subsequent measures.

2014

May 31

Firms listed in the U.S. securities market are required to report the use of conflict minerals to tge SEC.

Strefa konfliktu

Odpowiedź LG Innotek

W 2014 r. LG Innotek przeprowadziła badanie na temat wykorzystania surowców ze stref konfliktu przez swoich dostawców i partnerów w Korei i poza nią. Ta badanie pozwoliło ustalić, którzy z dostawców wykorzystują surowce ze stref konfliktu w swoich dostawach, umożliwiając w ten sposób LG Innotek ustanowienie systemu reagowania i szybkie reagowanie na potrzeby klientów.
Wprowadziliśmy również system monitorowania surowców ze stref konfliktu i nadal monitorujemy dane na temat tego, czy surowce ze stref konfliktu są zawarte w produktach.

Polityka zarządzania surowcami ze stref konfliktu

Fundusze pochodzące z surowców ze stref konfliktu były przekazywane siłom zbrojnym, które masakrowały własny naród, a także dopuszczały do przymusowej pracy dzieci oraz naruszania praw człowieka kobiet w procesie wydobywania.

Polityka firmy LG Innotek polega na wyeliminowaniu używania w naszych produktach surowców ze stref konfliktu, które bezpośrednio lub pośrednio finansują grupy zbrojne w krajach objętych programem lub przynoszą im korzyści.

W ramach Polityki dotyczącej surowców ze stref konfliktu firma LG Innotek będzie postępować zgodnie z poniższą procedurą.

· Wdrożenie procedur zgodnych z międzynarodowymi standardami i wspierających ich działań przeciw wykorzystywaniu surowców ze stref konfliktu.
· Dążenie do śledzenia surowców ze stref konfliktu do samego źródła, przynajmniej do poziomu huty lub rafinerii, za pomocą formularza zgłaszania surowców ze strefy konfliktu RMI (CMRT).
· Promujemy zakupy minerałów konfliktu od hut zachowujących zgodność z procedurą Responsible Minerals Assurance Process (RMAP). (Lista hut zgodnych z RMAP, http://www.responsiblemineralsinitiative.org)
· Ustanowienie procesu należytej staranności w łańcuchu dostaw w celu zidentyfikowania źródła surowców ze stref konfliktu w oparciu o wytyczne OECD dotyczące należytej staranności i, w razie potrzeby, przeprowadzenie niezbędnych kroków w odniesieniu do źródła dostawców i łańcucha dostaw surowców ze stref konfliktu.
· We współpracy z profesjonalnymi grupami i klientami prowadzimy kanał komunikacji, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami odpowiedzialnego pozyskiwania surowców.
· Firma LG Innotek wymaga również od naszych dostawców zapoznania się z Regułą dotyczącą surowców ze stref konfliktu i oczekuje, że nasi dostawcy będą przestrzegać Reguły dotyczącej surowców ze stref konfliktu i Zasad dotyczących surowców ze stref konfliktu LG Innotek w celu zapewnienia zgodności w całym łańcuchu dostaw.
·· W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami pod adresem: biuro.wroclaw@lginnotek.com