Partnerzy CSR

사회적 책임이행, 협력회사와 함께 합니다.

Ustanowienie i stosowanie kodeksu postępowania dostawcy

Dzięki ustanowieniu kodeksu postępowania dostawcy opartego na międzynarodowym standardzie EICC firma LG Innotek pomogła im przygotować system zrównoważonego zarządzania. Kodeks postępowania pokazuje, czego wymaga się od dostawców, np. promowanie społecznych, środowiskowych i etycznych działań biznesowych, tworzenia bezpiecznego środowiska pracy, ochrony godności pracowników i wzięcia odpowiedzialności za ich działalność. Jest on również uwzględniany w umowach, które podpisujemy z dostawcami, aby mogli oni ich przestrzegać w swoich działaniach biznesowych. Globalny Kodeks postępowania składa się z praw pracowniczych (sekcja 7), zdrowia i bezpieczeństwa (sekcja 7), środowiska (sekcja 6), etyki (sekcja 5), legalnego pozyskiwania surowców (sekcja 1) i systemu zarządzania (sekcja 10).

Wspieranie zarządzania CSR dostawców

Firma LG Innotek wspiera swoich dostawców w zakresie zarządzania CSR poprzez szkolenie ich pracowników. W edukacji ekologicznej propagujemy światowe trendy regulacyjne dotyczące niebezpiecznych substancji i zasobów konfliktowych. Dzielimy się również studiami przypadków i sugestiami dotyczącymi rozwiązania oraz omawiamy specjalne tematy, takie jak system handlu emisjami. W edukacji etycznej uczymy, jak nasi dostawcy mogą wdrożyć Zarządzanie Jeong-Do — zarządzanie biznesem oparte na uczciwości, zapobieganiu nielegalnemu generowaniu zysków, przestrzeganiu wytycznych dotyczących sprawiedliwego handlu itp. Ten program pomaga dostawcom w praktykowaniu etycznego zarządzania i przyczynianiu się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Ocena CSR przy wyborze nowych dostawców

Firma LG Innotek ocenia społeczną odpowiedzialność biznesu, wybierając nowych dostawców w czterech kategoriach: środowisko, prawa pracownicze, zarządzanie bezpieczeństwem i etyka.

Environment Środowisko: Oceń system zarządzania środowiskowe dostawcy / zarządzanie materiałami niebezpiecznymi
Labor rights Chcemy aby nasi dostawcy działali zgodnie ze standardami SA8000, co stanowi dowód zaangażowania firmy w kwestie odpowiedzialności społecznej i etycznego traktowania pracowników.
Zarządzanie bezpieczeństwem Zarządzanie bezpieczeństwem: Dodatkowe punkty są przyznawane autoryzowanym podmiotom gospodarczym (AEO) lub podmiotom posiadającym certyfikat ISO27001 (w przypadku podmiotów bez ISO27001 ocenia się status zarządzania bezpieczeństwem)
Aspekt etyczny Ocenia się poczucie odpowiedzialności i szczerości prezesów dostawców
Inne Pozyskujemy informacje dotyczące wszystkich rafinerii / miejsc pochodzenia pierwiastków, takich jak cyna, tantal, wolfram czy+ złoto, wykorzystywanych do wytwarzania naszych produktów, stosując szablon raportowania Conflict Minerals Reporting Template sporządzony przez organizację Responsible Business Alliance (RBA), a także prosząc dostawców o korzystanie z certyfikowanych hut w celu zapobiegania korzystania z minerałów konfliktu powiązanych z grupami zbrojnymi.